Guide – Opsætning af Huawei H138-380

Her finder du en komplet guide til opsætning af din H-122/H-138 router fra Huawei.
 

Oversigt over din router

1) Port til fastnettelefon (Valgfri. Selve produktets udseende og funktioner forbliver de samme).
2) LAN-port
3) LAN/WAN-port
4) Strømindgang
5) SIM-kortstik
6) Knappen Nulstil
7) Omgivende lysstrip
8) WPS-knap
9) Indikator for netværksstatus
10) 4G-signalindikator
11) 5G-signalindikator
 

Konfiguration

1) Kontroller, at du bruger det korrekte SIM-kort
2) Åbn dækslet til SIM-kortet.
3) Sæt forsigtigt SIM-kortet i SIM-kortstikket, med den retning der er vist på figñržn herunder, indtil det klikker på plads.
Luk derefter SIM-kortets dæksel.


 • Du fjerner SIM-kortet ved at trykke forsigtigt på det, indtil det klikker på plads. Kortet vil automatisk springe ud.
 • Undlad at isætte eller fjerne et SIM-kort, når routeren kører, da dette kan påvirke ydeevnen eller beskadige SIM-kortet.
4) Slut strømadapteren til routeren.Indikatorerne tændes, når routeren har oprettet forbindelse til et netværk.

5G-signalindikator
Lyser blåt konstant: Stærkt.
Gul: Moderat.
Rød: Svag.

4G-signalindikator
Lyser blåt konstant: Stærkt.
Gul: Moderat.
Rød: Svag.

Hvis 5G- og 4G-signalindikatoren er slukkede, angiver det, at der ikke er nogen netværksforbindelse. Se Ofte stillede spørgsmål i denne guide.
 

Opret forbindelse til din routers Wi-Fi-netværkNår først routeren er sluttet til mobildatanetværket, kan du slutte din computer eller mobiltelefon til routerens Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet. Se etiketten i bunden af routeren for Wi-Fi-netværkets standardnavn ( Wi-Fi Name ) og adgangskode ( Wi-Fi Password ).
 • Når Wi-Fi-indikatoren lyser konstant, er Wi-Fi aktiveret. Der henvises til routerens webbaserede administrationsside for hjælp til aktivering og deaktivering af Wi-Fi.
 • Sørg for med det samme at ændre Wi-Fi-netværksnavnet og adgangskoden på den webbaserede administrationsside for at forhindre uautoriseret adgang til dit Wi-Fi-netværk. Når du har skiftet adgangskoden, skal du oprette forbindelse til routerens Wi-Fi-netværk igen.
 

Administrer din router

Du kan administrere routeren ved brug af den webbaserede administrationsside. Se standard-IP-adressen, adgangskoden osv. på etiketten på bunden af routeren. Du kan finde flere oplysninger på den webbaserede administrationsside.
 
 • Sørg for at ændre standardadgangskoden for den webbaserede administrationsside for at forhindre uautoriserede brugere i at ændre routerens indstillinger.
 • Du kan også administrere din router via enhedsadministrationsappen. Scan QR-koden herunder for at downloade.

Valgfrie konfigurationer

De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, er kun vejledende. Din router understøtter muligvis ikke alle disse funktioner.

Oprettelse af forbindelse for flere enheder
Du kan slutte en computer eller fastnettelefon til routeren for at få adgang til internettet, foretage telefonopkald og mere.Adgang til internettet via en Ethernet-port
Du kan slutte routeren til en vægmonteret Ethernet-port ved hjælp af et Ethernet-kabel for at oprette forbindelse til internettet. Konfigurer de relevante indstillinger på den webbaserede administrationsside, før du opretter forbindelse til internettet via en Ethernet-port. Kontakt dit mobilselskab for at få yderligere oplysninger.


 

Ofte stillede spørgsmål


Hvordan gendanner jeg fabriksindstillingerne?
Når der er tændt for routeren, skal du trykke på knappen Nulstil i ca. 3 sekunder med en spids genstand, indtil den
omgivende lysstrip begynder at blinke. Gendannelse af fabriksindstillinger vil gendanne standardindstillingerne. Du kan
konfigurere dem igen, efter routeren er gendannet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har glemt Wi-Fi-adgangskoden eller adgangskoden til logon til den webbaserede administrationsside?
Gendan routeren til dens fabriksindstillinger, og brug derefter standardkoden til Wi-Fi og adgangskode til logon, og prøv
igen.

Hvad skal jeg gøre, hvis 5G- og 4G-signalindikatorerne slukkede, eller der ikke kan oprettes en
internetforbindelse?
 1. Kontroller, at SIM-kortet er sat i. Se afsnittet for Konfiguration for den rigtige størrelse SIM-kort og den rigtige måde at sætte det i stikket.
 2. Hvis problemet fortsætter, skal du gendanne routerens fabriksindstillinger og prøve igen.
 3. Kontakt dit mobilselskab for at kontrollere, om dit SIM-kort er deaktiveret. Hvis det er et nyt kort, skal du kontrollere, om det er blevet aktiveret.
Hvad skal jeg gøre, hvis internethastigheden er langsom?
 1. Kontroller 5G- og 4G-signalindikatoren på routeren. Hvis de begge er røde, skal du justere routerens retning eller flytte den tæt på et vindue for at forbedre signalmodtagelsen.
 2. Hvis din enhed er sluttet til routeren via Wi-Fi, skal du justere enhedens placering for at modtage et bedre signal.
 3. Skift til Wi-Fi 5 GHz, hvis din enhed understøtter det.
 4. Genstart routeren og din enhed, og prøv igen.
 5. Kontroller, om du har nået din månedlige datatrafikgræns. I så fald kan dit mobilselskab reducere din internethastighed.
Hvorfor har jeg ikke adgang til routerens webbaserede administrationsside?
 1. Sørg for, at din computer er tilsluttet routeren via et Ethernet-kabel eller via Wi-Fi.
 2. Sørg for, at din computer er konfigureret til automatisk at hente en IP-adresse og DNS-serveradresse.
 3. Genstart din browser, eller prøv at bruge en anden browser.
 4. Gendan routerens fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved.
Hvorfor er indhold, der vises på den webbaserede administrationsside, ikke opdateret?
Afhængigt af din browsers cache vil indholdet for din enhed på den webbaserede administrationsside muligvis ikke være
opdateret. Ryd din browsers cache manuelt (åbn din browser, og vælg Internetindstillinger (Internet Options) >
Generelt (General) > Browseroversigt (Browsing history) > Slet (Delete) , og genstart den webbaserede
administrationsside.

Hvis du oplever problem er med routeren:
 1. Genstart routeren.
 2. Gendan routerens fabriksindstillinger.
 3. Kontakt dit mobilselskab.

Søg på andre emner

Selvbetjening i lommen
Mit Telmore-appen er altid lige ved hånden.