Telmore privatlivspolitik

 

1 Om Telmores privatlivspolitik

Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer, men også oplysninger om sundhed mm.

Telmore er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores butikker og hjemmesider.
I Telmore følger vi disse principper:
 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 • Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 • Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 • Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
 • Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Telmores controller er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både i Telmore, hos vores underleverandører eller partnere, og hos de instanser, som oplysningerne bliver overført til.

Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning. Privatlivspolitikken og tilknyttede sider, f.eks. produkt- eller servicesbeskrivelser, gælder for Telmore og enhver håndtering på vegne af eller for Telmore.

Hvert selskab i TDC Group har sin egen privatlivspolitik, som du kan finde på de enkelte selskabers hjemmesider eller via TDC Groups hjemmeside.
 

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, om hvordan vi behandler dine oplysninger, eller hvis du har klager, er du velkommen til at kontakte vores Kundesupport.

Telmore Kundesupport:
TELMORE Kontaktformular
TELMORE Kundeservice tlf. 70218900

Hvis du formoder eller kan bekræfte, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundesupport, og sagen vil blive sendt videre til vores Overtrædelses- og Incident Management team.

Kundesupport sender eventuelle spørgsmål og klager videre til vores databeskyttelsesrådgiver, hvis problemet ikke kan løses af Kundesupport.
 

Indhold

I vores privatlivspolitik kan du læse om:
 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem.
 • Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem.
 • Hvordan beskytter vi dine oplysninger.
 • Dine rettigheder.
 • Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i TDC.
 • Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler.
 • Ordliste og definitioner.
 

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?
 

Telmore indsamler personlige oplysninger for at kunne levere produkter og services til dig og for at forbedre vores produkter og services. Oplysningene indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som deltager i undersøgelser . Vores kunderejse nedenfor illustrerer de forskellige trin, det kræver at levere vores ydelser til dig:

TELMORE Privatlivspolitik

Herunder kan du finde generel information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger i de forskellige dele af kunderejsen, og du vil også kunne finde detaljer om de forskellige former for behandling af oplysninger.
 

Trin 1: Jeg Undersøger

Telmore indsamler og registrerer personlige oplysninger om dig som kunde for at forbedre de services og produkter, vi tilbyder dig. Det gør vi på baggrund af vores såkaldt ’berettigede interesse’, det vil sige vores ønske om at tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter og services, hvor vi blandt andet anvender Business Intelligence (BI), som du kan læse mere om her . Vi sender dig kun marketingmateriale for at informere dig om vores tilbud, hvis du på forhånd har givet os dit samtykke og dermed sagt ok til det.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er normalt navn, adresse, telefonnummer, e-mail, køn, din ordre og din kreditværdighed. Det kan desuden være oplysninger om dit forbrug, dine betalinger eller din historik hos Telmore, alt efter hvilket forretningsområde vi ønsker at forbedre. Oplysningerne har vi primært indsamlet gennem vores systemer.  Vi arbejder desuden på at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Derfor indsamler vi oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på de forskellige undersider – dog ikke tasteslag eller data der indtastes.
Oplysningerne håndteres primært i Telmore, men vi benytter os nogle gange af underleverandører eller eksterne partnere til at sende dig reklamer, lave kundeundersøgelser mv.

Som beskrevet er de annoncer og tilbud, vi sender til dig via telefon, brev eller e-mail, baseret på dit samtykke. Det betyder at du kan vælge ikke at modtage denne type information. Du kan læse mere om, hvad samtykke er, og hvordan du kan trække dit samtykke tilbage længere nede på siden.
 

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

Telmore har brug for en række af dine personlige oplysninger for at kunne oprette dig som kunde eller ændre din nuværende løsning og dermed levere den service og/eller det produkt, du ønsker. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er baseret på en såkaldt kontraktuel forpligtelse. Det betyder, at vi har indsamlet oplysningerne for at kunne levere dit produkt og dermed opfylde kontrakten.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer, ICC-nummer (SIM-kortets unikke id-nummer), din ordreinformation og dit bankkontonummer (hvis du tilmelder dig automatisk betaling). Oplysningerne er primært indsamlet via e-mail, telefon, eller online, når du som kunde tilmelder dig på vores hjemmeside. Derudover laver vi også en kreditvurdering på dig for at sikre, at du ikke er insolvent. I tilfælde af, at dit telefonnummer skal overføres til en anden udbyder, skal du som kunde give os en fuldmagt for at sikre et hurtigt og effektivt skifte. Dit CPR-nummer vil fremgå som en del af fuldmagten.

Telmore tager sig af al ordrehåndtering, mens levering, installation og eksekvering af ordren kan håndteres af underleverandører, afhængigt af hvilken type produkt eller service, du har bestilt. Hvis du f.eks. er tilmeldt automatisk betalingsservice, deler vi dine informationer med DIBS (Dansk Internet Betalings System). Vores ordresystemer supporteres af eksterne IT-konsulenter fra Indien, som dermed kan få adgang til dine oplysninger. Vi har naturligvis en databehandleraftale med vores underleverandører for at sikre, at de lever op til EU's kram til håndtering af personoplysninger. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ’Jeg bruger’, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. opgradering af din internetforbindelse, håndterer vi på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen. Aktiviteter i forbindelse med ændring af produkter er beskrevet i kunderejsen under trin 2: ”Jeg tilmelder mig/ændrer”, og håndteringen vil være den samme som beskrevet under produkt og service beskrivelser.
 

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:
 • Jeg bruger , der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler , der handler om at betale for brugen af ​​tjenesten eller produktet (fakturering).
 • Jeg har et problem , der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med tjenesten eller produktet.
 • Jeg deler , der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruger

Her indsamler vi oplysninger om din brug af Telmores produkter. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning. Vores juridiske grundlag for denne indsamling af oplysninger er både kontraktuelle krav og vores legitim interesse. Desuden kræver logningsbekendtgørelsen, at vi skal indsamle, registrere og opbevare oplysninger om teletrafik, og dermed er det juridiske grundlag for indsamlingen, også en retlig forpligtelse.

Når du tager et af ​​vores produkter eller services i brug, har vi kun behov for nogle af de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (trin 2). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi yderligere oplysninger, når du bruger ​​vores produkter eller services, f.eks. ​​vores posttjenester. Dine kontaktlister, kalendere og oplysninger i de e-mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personlige oplysninger. I nogle tilfælde skabes personlige oplysninger, når du bruger vores produkter og/eller services, f.eks. lokationsdata, der skabes i vores mobiltjenester, og cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Den type oplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er beskrevet i detaljer for hvert produkt og/eller service under Produkter og services.

Jeg betaler

Her bruger Telmore dine oplysninger til f.eks. at kreditvurdere dig, følge op på dine betalinger, tilmelde dig betalingsservice hvis du ønsker det, eller til at forbedre vores processer og systemer omkring betaling. Vi indsamler dine oplysninger på baggrund af en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse.

De oplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer til kreditvurdering, identifikation, bekæmpelse af svindel og evt. inkasso og refusion via bankkonto ved kreditnotaer. Vi anvender eksterne inkassobureauer til inddrivelse af gæld og banker til at gennemføre tilbagebetalinger og videregive cpr. nr. og de ovennævnte data til disse.

Hvis du ikke betaler dine regninger, lukker vi dit abonnement. Vi indsamler og bruger også dit CPR-nummer i de særtilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrive din gæld. Vi har partnere, der hjælper os med gældsinddrivelser og som derfor også har adgang til dine personlige oplysninger.

Vores finans afdeling kan i forbindelse med regnskabs processer (fx fakturering) sende de relevante informationer der skal anvendes, til vores 3. part underleverandør, som godt kan være udenfor EU.

Jeg har et problem

Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit abonnement eller din service hos Telmore. Det gælder f.eks. spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke, eller hvis du har spørgsmål til selvbetjening, eller hvis du har problemer med at oprette dig som kunde eller med at ændre dit abonnement. Vores support dækker et bredt område, og derfor kan vores juridiske grundlag både være en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse, alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn og telefonnummer, enten over telefonen, via mail eller online. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad henvendelsen drejer sig om. Hvis den f.eks. handler om din regning, vil vi søge dit forbrug frem i vores systemer, så vi kan redegøre for den pågældende regning. Hvis vi skal hjælpe dig med at oprette et abonnement, har vi brug for dit CPR-nummer, og hvis din henvendelse handler om, hvordan du bruger vores selvbetjening, guider vi dig igennem det. De oplysninger, vi skal bruge for at kunne besvare disse henvendelser, indsamler vi enten fra dig som kunde eller gennem vores systemer.  

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU. Du kan læse mere om dette under Adgang og deling af data. Under Produkter og services kan du læse mere om, om nogle af ​​dine personlige oplysninger gives videre til en underleverandør, og om denne underleverandør befinder sig udenfor EU.

Jeg deler

Her giver vi support til dig som kunde, slutbruger eller potentiel kunde over sociale medier eller bruger sociale medier som marketingplatform. Vi giver dig support direkte via Faceboook, hvis du har generelle spørgsmål, og hvis din henvendelse handler om dit personlige produkt eller abonnement, beder dig kontakte Telmore på samme måde som under ”Jeg har et problem”. I markedsføringssammenhæng bruger vi dine kundeoplysninger til at udvælge målgrupper, der er relevante for vores marketingmateriale og bannervisning. Vores juridiske grundlag for en sådan målrettet bannerannoncering og annonceplacering er Telmores berettigede interesse.

De oplysninger, vi normalt bruger til at besvare din henvendelse om support, er den samme som under ”Jeg har et problem”. I markedsføringssammenhæng vil det typisk være din e-mail, dine produkter/services hos Telmore og dit forbrug af film og musik gennem Telmores services. Vi bruger disse oplysninger, som vi indsamler fra vores systemer, til at gøre bannerne mere relevante for dig som kunde.
 

Trin 4: Jeg forlader

Her har du som kunde valgt at stoppe dit abonnement eller din service hos Telmore. Vi behandler derfor dine oplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller service. Det er en kontraktuel forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling.

De oplysninger, vi har brug for for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt dit navn, adresse og e-mail, som vi får direkte fra dig over telefonen. Hvis vi er i tvivl om, om vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger (f.eks. dit cpr-nummer) for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker et abonnementet eller en service hos en anden kunde. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi dit abonnement eller service i vores systemer. Du får automatisk tilsendt en e-mail om lukningen af dit abonnement. Er du tilmeldt automatisk betaling, lukker vi også det.
 
Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte tjenester og produkter. Du kan finde specifikationerne under Produkter og services.
 

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger for et bestemt produkt og/eller en service:

•  Mobil
•  TELMORE play
•  Mobil bredbånd
 

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af oplysninger kræver et klart samtykke fra dig, f.eks. behandlinger, der ikke er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt, eller behandlinger af ikke-juridiske grunde som marketing og kundeundersøgelser. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Som registreret har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Telmore sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke.

Telmore opbevarer dokumentation for at bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.
 

3 Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre, at kun de relevante personer har adgang til dine personlige oplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i Telmores kunderejse, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig en tjeneste eller et produkt. Medarbejderen får kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler undtagelsesvist oplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:
 
 • Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

 • Med dit samtykke: Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Telmore, når du har givet dit samtykke til det.

 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, regulering, retlige processer eller berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.

 • For at kunne håndhæve vores servicevilkår, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.

 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere bedrageri, svig, sikkerheds- eller tekniske problemer.

 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på TDC Groups ejendom, vores brugere eller offentligheden som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.
Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land udenfor EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine oplysninger derfor overføres udenfor EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger indenfor EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles indenfor EU eller i et tredjeland.

Du kan læse mere om, hvilke typer af oplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under Produkter og services, og om, hvorvidt en underleverandør behandler dine oplysninger indenfor EU eller i et tredjeland.
 

3.2 Opbevaring af oplysninger

Telmore ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere end loven kræver, end det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, eller end det er nødvendigt for at kunne spore dine oplysninger i tilfælde af hændelser, tvister osv. Vi kan også gemme dine oplysninger et stykke tid efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine oplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel politik om, hvor længe vi gemmer bestemte typer oplysninger, der kan dog være undtagelser fra politikken, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under Produkter og services, der indeholder informationer om, hvor længe oplysningerne gemmes for hvert produkt eller service.  

Vi ønsker også sikre, at datalagringstiden (den periode, vi gemmer dine oplysninger), som vi har i vores egne systemer, også gælder for vores underleverandører. De ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere, end vi gør.
 

4 Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

For at sikre, at behandlingen af ​​dine oplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et informationssikkerhedsstyringssystem baseret på best practice ISO27001 og F & P (Forsikring & Pension) standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at Telmores IT-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Du kan læse mere om hvordan TDC Group arbejder med information sikkerhed her .

VI lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. Du kan læse mere om disse krav under Produkter og services.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både i Telmore og hos vores underleverandører, så vi sikrer, at hele ​​serviceforsyningenskæden er sikker. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, f.eks. sårbarheds- og penetrationstests både på vores egne systemer og på systemer, der er vært eller drives af vores underleverandører til verifikation af implementeringer.

Nogle af vores tjenester er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, TDC Group og Telmore bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.
 

5 Dine rettigheder

Vi respekterer dine rettigheder, og de oplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til, korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af ​​dine oplysninger. Telmore handler i overensstemmelse med EU-reglerne og dansk lovgivning.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personlige oplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi og vores betroede partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af din ret til at få indsigt i, korrigere, eksportere, slette eller frabede dig behandlingen af dine oplysninger.
 

5.1. Oplysningspligt

Som Telmore-kunde har du ret til at få oplysninger om de personlige oplysninger, som vi behandler.

De personlige oplysninger, som Telmore kan give dig oplysning om, afhænger af hvilke tjenester og produkter du bruger. Du kan læse mere om følgende oplysninger under privatlivspolitikken for de enkelte produkter:
 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation, der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og vigtigheden af ​​profilering eller automatiserede beslutninger udført på baggrund af dine personlige data. Hvis det er relevant, ’Safeguard’ er anvendt ved internationale overførsler.
Du kan også bede om at få en kopi af dine personlige oplysninger. Læs mere under Ret til indsigt længere nede på denne side.
 

5.2. Ret til indsigt

Som kunde hos Telmore har du ret til at få dine personlige oplysninger tilsendt. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal TDC Group bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

De personlige oplysninger, som Telmore kan sende til dig, afhænger af hvilke tjenester og produkter, du bruger. I tilfælde af, at Telmore behandler personlige oplysninger om dig, kan vi på din anmodning sende dig informationer om:
 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation, der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevant, detaljerne og betydningen af ​​profilering eller automatiserede beslutninger på dine personlige data. Hvis det er relevant, Safeguard er anvendt internationale overførsler.
Du kan anmode om at få overført dine oplysninger ved at skrive til gdpr@telmore.dk . Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at overførslen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.
 

5.3. Ret til at korrigere

Telmore sikrer, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Telmore har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.
 

5.4. Ret til sletning

Telmore har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personlige oplysninger, der ikke er omfattet af loven, har Telmore en standard slettepolitik for at sikre, at ingen personlige oplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet af TDC Group, når:
 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du er ikke længere kunde hos Telmore, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne).
 • Du trækker dit samtykke tilbage (se samtykke).
 • Du gør indsigelse, og vi ikke har en legitim grund til at behandle dine oplysninger.
 • Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning. Du har ikke ret til at få slettet dine personlige oplysninger, når behandlingen er nødvendig:
  • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
  • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
  • af hensyn til almen interesse.
  • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
  • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
Du kan bede om at få slettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.
 

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til Telmore. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet. Det gælder, når:
 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk)

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Telmores behandling af dine personoplysninger , hvis behandlingen er i strid med persondatareglerne eller anden lovgivning. Hvis indsigelsen er berettiget , vil Telmore begrænse behandlingen som beskrevet nedenfor.
 

5.7. Ret til at begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personlige oplysninger, når:
 • Du mener, at oplysningerne er forkerte. Telmore standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at oplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet oplysningerne, kan du få standset behandlingen.
 • Telmore ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.
 • Dine personoplysninger er begrænsede. Der er tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Personlige oplysninger, der ikke er gemt, behandles kun:
  • med dit samtykke.
  • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
  • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.
Hvis du har fået begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, informerer vi dig inden begrænsningen af ​​behandlingen er løftet.

 

6 Generel information om datasikkerhed og privatlivspolitik i TDC

 

6.2 Overholdelse og samarbejde med myndigheder

TDC Groups databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at Telmore og vores partnere og underleverandører lever op til databeskyttelsesforordningen og til de sikkerhedskrav, vi mener er nødvendige for at sikre ​​dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af persondatareglerne, overtrædelser af reglerne om personoplysninger, og klager som ikke kan løses af Telmore.
 

6.3 Ændringer i politikken

Vi gennemgår løbende privatlivspolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af oplysninger, og denne webside vil derfor afspejle dette. Sker der ændringer i de produkter eller services du modtager, får du en email fra os, der beskriver det. 
 

7 Ordliste og definitioner

Logdata

Når du bruger TDC Groups tjenester, indsamler vi automatisk en række oplysninger i form af logdata. Disse data gør det muligt for TDC Groups medarbejdere at analysere og identificere eventuelle fejl, der måtte opstå i forbindelse med tjenester eller vores infrastruktur, der leverer dataene. Logdata gemmes på servere og ser typisk således ud:
98.76.543.21 - 2 / Feb / 2017 9:22:12 - http://www.tdcgroup.com/en/who-we-are - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 53628ebkam9292
• 98.76.543.21 henviser til IP-adressen (Internet Protocol), hvorfra en bruger eller et system har anmodet om webadressen
• 2 / Feb / 2017 9:22:12 refererer til klokkeslæt og dato for anmodningen
•http://www.tdcgroup.com/en/who-we-are henviser til den webadresse, som brugeren eller systemet anmoder om
• Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 refererer til browseren og operativsystemet, der stiller anmodningen• 53628ebkam9292 henviser til en unik, anonymiseret identifikator bundet til en computer og bruges af udviklere til at genskabe fejl eller identificere hvilken computer, der har lavet hvilke anmodninger.

Geolokationsdata eller lokationsdata

 Når du bruger produkter eller tjenester fra TDC Group indsamler vi oplysninger om din placering, jf. logningsbekendtgørelsen.

Cookies og analyser

TDC Group og vores datterselskaber indsamler og gemmer oplysninger om brugen af ​​vores produkter og tjenester. Det inkluderer cookies, som kan bruges til at identificere din enhed. Brugsstatistikken skal give indblik i, hvor og hvordan vi i TDC Group kan forbedre vores service og produkter.

Applikationsidentifikatorer

Data, der overføres mellem systemer og applikationer internt i TDC Group, sker typisk gennem unikke applikationsidentifikatorer. Det kan være et nummer, der er relateret til din installationsadresse, et nummer, der tillader to systemer at sende data, der kommunikerer en handling, eller et brugernavn oprettet af slutbrugeren for at lette login i en TDC Group-service.

Opbevaring

TDC Group kan lokalt indsamle og gemme data på den enhed, du bruger, eller på interne eller eksterne (hostede) servere.
De data, der er gemt på dine egne enheder, kan fjernes ved at rydde din browser weblagring eller din applikations data cache.
Se Lagring af data og sletning.

'Personlig data'

Enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved hjælp af en ’identifikator’ som navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet på personen.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Forarbejdning'

Enhver handling eller et sæt af operationer, der udføres på personlige oplysninger eller på sæt af personoplysninger, også ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Begrænsning af forarbejdning'

Mærkning af gemte personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Profilering'

Enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Anonymisering'

Behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne henføres ikke til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Controller'

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger. I tilfælde hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Processor'

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Personoplysninger brud'

Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personlige oplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Tredjepart'

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

'Modtager'

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, til hvem personoplysningerne offentliggøres, uanset om det er en tredjepart eller ikke. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i 4.5.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende L 119/33 rammebestemmelser for en bestemt undersøgelse i henhold til EU-lov eller medlemsstats lovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af ​​disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Samtykke'

Enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af den registreredess ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling er enig i behandlingen af hans eller hendes personoplysninger.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Genetiske data'

Personlige oplysninger om arvelige eller erhvervede genetiske egenskaber hos en fysisk person, der giver unikke oplysninger om fysiologien eller personens sundhed og som typisk sker på baggrund af en  analyse af en biologisk prøve fra den pågældende fysiske person.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Biometriske data'

Personlige oplysninger som følge af specifik teknisk behandling vedrørende fysiske, fysiologiske eller adfærdsmæssige egenskaber hos en fysisk person, som tillader eller bekræfter den unikke identifikation af den fysiske person, såsom ansigtsbilleder eller dactyloskopiske data.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Data vedrørende sundhed'

Personlige data relateret til fysisk eller psykisk sundhed hos en fysisk person, herunder levering af sundhedsydelser, som afslører oplysninger om hans eller hendes sundhedsstatus.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Tilsynsmyndighed'

En selvstændig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 L 119/34 DA Den Europæiske Unions Tidende 4.5.2016

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Berørt'

‘Berørt’ en tilsynsmyndighed, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, fordi: a) den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er etableret på den pågældende tilsynsmyndigheds medlemsstat b) de registrerede, der er bosat i den pågældende tilsynsmyndigheds medlemsstat, er væsentligt berørt eller sandsynligvis vil blive væsentligt påvirket af behandlingen eller c) der er indgivet en klage til den pågældende tilsynsmyndighed

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Grænseoverskridende handling'

betyder enten: a) behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med aktiviteter i virksomheder i mere end en medlemsstat af en registeransvarlig eller en forarbejdningsvirksomhed i Unionen, hvor den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er etableret i mere end en medlemsstat eller b) behandling af personoplysninger, der finder sted inden for rammerne af aktiviteterne i en enkelt etablering af en registeransvarlig eller en forarbejdningsvirksomhed i Unionen, men som i væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis vil påvirke de registrerede i væsentlig grad i mere end én medlemsstat.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Relevant og begrundet indsigelse'

betyder indsigelse mod et udkast til afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af denne forordning, eller om den påtænkte handling i forhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er i overensstemmelse med denne forordning, hvilket klart viser betydningen af ​​de risici, der er forbundet med udkastet til afgørelse med hensyn til grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for de registrerede og i givet fald den frie strøm af personoplysninger i Unionen.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

COOKIES

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du surfer videre på hjemmesiden, går vi ud fra at det er ok med dig.
Læs vores Cookie- og privatlivspolitik.
Bliv ringet op og få et godt tilbud
VIL DU RINGES OP MED ET GODT TILBUD?