Persondatameddelelse for Telmore Mobilt Bredbånd

Når du benytter produktet Telmore Mobilt Bredbånd, indsamler og behandler Telmore som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.
 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet Telmore Mobilt Bredbånd, bliver forskellige personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer såsom:
 • Telefonnummer
 • IP adresse
 • IMSI / ICC nummer
 • IMEI nummer
 • Hvem kunde har sendt SMS til og hvornår
 • Lokationsdata
 • URL-indhold
 • SMS indhold
 • Om kunde har nået beløbsgrænse
 • Kundes terminaltype
 • Kundes dataforbrug
 • Lydfiler – optagelse af opkald til Telmore
 • Spærring for diverse tjenester

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:
 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan tilgå netværket, afsende og modtage sms.
 • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig.
Den behandling der foretages med personoplysningerne:
 • Vi transmitterer dine tekstbeskeder og data, og registrerer trafikdata til brug for afregning.
 

Tillægsprodukter

 • Hvis du har Telmore mobilabonnement eller mobilt bredbånd har du som kunde også mulighed for at benytte produktet Telmore Play. Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af Telmore Play er beskrevet i persondatameddelelsen for Telmore Play.

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Telmore Mobilt Bredbånd. Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikdata og lokationsdata fra TDC NET A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.
 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:
 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Telmore Mobilt bredbånd.
 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • For at kunne transmittere dine tekstbeskeder og data videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NET A/S.
 • Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern support. Al videregivelse af information har til formål, at du som kunde får den bedst mulige service.
 
Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:
 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Telmore Mobil
 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Telmore overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS for produktet Mobilt Bredbånd.
 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år.
 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:
Dansk version
English version
 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Telmore Mobilt Bredbånd, skal du kontakte vores Kundeservice

Denne persondatameddelelse er opdateret den 19. august 2022