Telmores generelle persondatameddelelse

I Telmore lever vi af den digitale udvikling og ønsker at passe godt på de data, som følger med denne udvikling. Det gælder oplysninger om både vores kunder og vores medarbejdere.

Vi ønsker at være en troværdig og transparent virksomhed, der går foran, som det gode eksempel.
 

1. Om Telmores persondatameddelelse

Når du bruger Telmores produkter og services, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. 

Opbygning
Telmores persondatameddelelse er bygget op af en generel meddelelse (dette dokument), og en række specifikke meddelelser, som redegør nærmere for den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med forskellige processer og brug af Telmores individuelle produkter.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?
Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C afgør, til hvilke formål Telmore må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?
Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at vi har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.

Telmore Kontaktformular
Telmore Kundeservice tlf: 70218900

Du kan også kontakte Nuudays databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@nuuday.dk
 
Indhold
I vores persondatameddelelse kan du læse: 
 • hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem
 • hvem der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem
 • hvordan vi beskytter dine personoplysninger
 • om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger
 • generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i Telmore
 • hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.
 

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?
 

Telmore indsamler personoplysninger om dig til brug for en række forskellige formål. Oplysningene indsamles eller skabes, når du fx besøger vores hjemmesider, deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger ​​vores produkter eller services. Kunderejsen nedenfor illustrerer de forskellige trin, der forudsætter, at vi indsamler data, så vi kan levere vores ydelser til dig:Herunder kan du finde generel information om, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og behandler dine personoplysninger i de forskellige dele af kunderejsen.
 

Trin 1: Jeg Undersøger

Når du besøger Telmores hjemmeside, eller du i øvrigt tager kontakt til Telmore, indsamler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om persondatabehandling på Telmores hjemmeside her

Vi behandler personoplysningerne for at kunne tilbyde dig relevante produkter og services. Oplysningerne bruger vi, sammen med andre kundeoplysninger, i Nuudays Business Intelligence (BI), til statistik, strategi og målrettet markedsføring.
Du kan læse mere om Nuudays brug af BI her

Personoplysningerne, som vi indsamler, når du kontakter Telmore, kan være navn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdag, kundenummer, ip-adresse, og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos os. Vi får oplysningerne fra dig selv eller indsamler dem vores egne systemer og hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dog dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, fx i forbindelse med kundeundersøgeler (surveys) eller hvis du deltager i en konkurrence.
Du kan læse mere om persondatabehandling i forbindelse med Nuudays brug af surveys her

Vi sender kun annoncer og tilbud til dig over telefon, post eller mail, hvis du givet os lov til det.

Vi behandler desuden personoplysninger for at opdage og forhindre ulovlig brug eller misbrug af vores netværk og tjenester.

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt af os i Telmore, men overføres i nogle tilfælde til underleverandører eller eksterne partnere, der hjælper os med at udføre kundeundersøgelser, udsende markedsføringsmateriale mv.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.
 

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

Telmore indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere de produkter og/eller services, som du som kunde vælger at få leveret af os og for at kunne ændre et kundeforhold. Oplysningerne behandles til håndtering og opfyldelse af kontrakten mellem dig og os.

De personoplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, mail, IMEI-nummer (din telefons unikke nummer), ICC-nummer (dit simkorts unikke id-nummer), din ordreinformation og dine kreditkortoplysninger (hvis du gerne vil have automatisk betaling) og i visse tilfælde dit cpr-nummer. Oplysningerne indsamler vi fra dig selv.

Inden vi opretter dig som kunde, behandler vi dine oplysninger for at undersøge, om du eventuelt tidligere har overtrådt vores vilkår. Ved tidligere overtrædelser vil levering af produkter eller services først kunne ske efter en manuel behandling af dit kundeforhold.

Afhængigt af hvilken type produkt eller service du har bestilt, overfører vi i nogle tilfælde dine personoplysninger til underleverandører, der varetager nogle af vores opgaver.

Den konkrete behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af produkter eller services er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ”Jeg bruger”, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, fx ændring af dit mobilabonnement, håndteres på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi i de tilfælde allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen.

I forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service fra Telmore, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig. Hvis vi behandler dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service til markedsføring overfor dig, sker dette på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Særligt om Telmores behandling af cpr-numre:
For at indgå en abonnementsaftale med Telmore er det et krav, at du oplyser dit personnummer. Telmore behandler personnummeret til en eventuel kreditvurdering, for at kunne sikre entydig identifikation i forbindelse med betalingsaftaler og inddrivelse af gæld, samt for at kunne få opdateringer fra CPR.

Telmores behandling af dit cpr-nummer sker på baggrund af dit samtykke.

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:
 • Jeg bruger , der handler om den behandling af de oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler , der handler om at betale for brugen af ​​produktet eller servicen (dannelse af regninger).
 • Jeg har et problem , der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med produktet eller servicen.
 • Jeg deler , der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, fx Facebook.

Jeg bruger

Telmore behandler oplysninger om din brug af vores produkter og services. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning.

Når du tager et af vores produkter eller services i brug, behandler vi som udgangspunkt kun de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2 ovenfor). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi dog yderligere personoplysninger, når du bruger vores produkter eller services, fx vores Telmore Musik. I nogle tilfælde skabes personoplysninger, når du bruger vores produkter og services, fx trafik- og lokationsdata, der skabes i vores mobiltjenester, og data fra cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Hvilke personoplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er detaljeret beskrevet i delmeddelelsen for det enkelte produkt eller service.

Når du bruger et produkt eller en service fra Telmore, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig.

I visse tilfælde kan vi også lovmæssigt være pålagt at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores produkter og services.


Jeg betaler

Telmore behandler også de personoplysninger, som du gav os, da du tilmeldte dig et af vores produkter eller services (se trin 2) for bl.a. at kunne kreditvurdere dig, følge op på dine betalinger, og for at forbedre vores forretningsgange og systemer til betaling.

De personoplysninger, vi typisk bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer i de særtilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrive gæld. Vi bruger partnere til at inddrive gælden for os. De relevante oplysninger indsamles via vores systemer og afhænger af det abonnement eller den service, du har valgt.

Vi behandler dine personoplysninger til disse formål for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, herunder mulighed for at kunne betale. Til andre formål, fx til kreditvurdering og videregivelse til inkassoselskaber, sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.

Jeg har et problem

Telmore behandler dine personoplysninger, når vi hjælper dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have til dit abonnement eller din service hos os. Det kan fx være spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke, eller hvis du har spørgsmål til selvbetjeningen.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og kontonummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. Hvis du giver os lov til det, optager vi også samtalerne til brug for intern træning samt produkt- og kvalitetsudvikling. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den fx drejer sig om din regning, vil vi søge dit forbrug frem, så vi kan gøre rede for den pågældende regning. Hvis dit spørgsmål drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support, kan befinde sig uden for EU. Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”.

Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde, samt ved forbedring af vores produkter og tjenester, sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. Optagelser af telefonsamtaler sker kun med dit samtykke.


Jeg deler

Telmore behandler dine personoplysninger, når du som kunde eller potentiel kunde kommunikerer med os via sociale medier, og når vi bruger disse medier til markedsføring.

Når du kommunikerer med os, fx i forbindelse med support via sociale medier, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn og telefonnummer enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad din forespørgsel drejer sig om. Hvis din forespørgsel fx drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Nye personoplysninger får vi fra dig selv.

Vi bruger også sociale medier og andre 3. parter til at målrette annoncering til dig. De oplysninger, vi normalt anvender til dette formål, er din mailadresse, dit telefonnummer, de Telmore-produkter eller -services du har, f.eks. dit forbrug af musik via Telmores services samt brugeridentifikatorer i forbindelse med din brug af vores digitale kommunikationskanaler. Oplysningerne indsamler vi enten gennem vores egne systemer eller i forbindelse med opsamling af brugeradfærd på vores digitale kommunikationskanaler.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support og målrettet markedsføring, kan befinde sig udenfor EU.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. En lignende interesseafvejning er grundlag for vores målrettede annoncering via sociale medier.


Jeg forlader

Telmore behandler dine personoplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller din service i forbindelse med ophør.

De personoplysninger, vi har brug for, for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun dit navn, e-mail, adresse og telefonnummer. Er vi i tvivl om, hvorvidt vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger (fx dit cpr-nummer) for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker et abonnementet eller en service hos en anden kunde. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi dit abonnement eller service i vores systemer. Er du tilmeldt automatisk betaling, lukker vi også det.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde yderligere oplysning om dette under punktet ”Produkter og services”.

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde kontraktuelle forpligtelser.
 

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger for et bestemt produkt eller en service:  

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kræver et klart samtykke fra dig. Det gælder fx behandling af cpr-numre, optagelse af telefonsamtaler og behandlinger til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og vi opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.
 

3 Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?
 

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i kunderejsen hos os, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine personoplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig et produkt eller en service. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler personoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:
 • For at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) personoplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de personoplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
 • Med dit samtykke: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Telmore, når du har givet dit samtykke til det.
 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor Telmore, når vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Nuudays ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.
Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU.

Nuuday benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.

Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Nuuday, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om, hvilke typer af personoplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under punktet ”Produkter og services”, og om, hvorvidt en underleverandør behandler dine personoplysninger inden for EU eller i et tredjeland.
 

3.2 Opbevaring af oplysninger

Telmore ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel holdning til, hvor længe vi gemmer bestemte typer personoplysninger. Der kan dog være undtagelser herfra, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under punktet ”Produkter og services”, der for hvert produkt eller sevice indeholder information om, hvor længe oplysningerne gemmes.

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.
 

4 Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele serviceforsyningenskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

Nogle af vores services er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.
 

5 Dine rettigheder

Telmore respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har bl.a. ret til at få adgang til, at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.
 

5.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.. For at beskytte dine personoplysninger skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

Her  kan du anmode om at få udleveret dine oplysninger. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at udleveringen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.
 

5.3. Ret til at korrigere

Telmore sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.
 

5.4. Ret til sletning

Telmore har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.
 

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:
 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk).  

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.
 

5.7. Ret til at begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 

5.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk .  
 

6 Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i Telmore
 

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

Nuudays databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at Telmore og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af Telmore.
 

6.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.

Denne persondatameddelelse er opdateret den 26/08-2022

Logdata

Når du bruger Nuudays tjenester, indsamler vi automatisk en række oplysninger i form af logdata. Disse data gør det muligt for Nuudays medarbejdere at analysere og identificere eventuelle fejl, der måtte opstå i forbindelse med tjenester eller vores infrastruktur, der leverer dataene. Logdata gemmes på servere og ser typisk således ud:
98.76.543.21 - 2 / Feb / 2017 9:22:12 - http://www.tdcgroup.com/en/who-we-are - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 53628ebkam9292
• 98.76.543.21 henviser til IP-adressen (Internet Protocol), hvorfra en bruger eller et system har anmodet om webadressen
• 2 / Feb / 2017 9:22:12 refererer til klokkeslæt og dato for anmodningen
•http://www.tdcgroup.com/en/who-we-are henviser til den webadresse, som brugeren eller systemet anmoder om
• Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 refererer til browseren og operativsystemet, der stiller anmodningen• 53628ebkam9292 henviser til en unik, anonymiseret identifikator bundet til en computer og bruges af udviklere til at genskabe fejl eller identificere hvilken computer, der har lavet hvilke anmodninger.

Geolokationsdata eller lokationsdata

 Når du bruger produkter eller tjenester fra Nuuday indsamler vi oplysninger om din placering, jf. logningsbekendtgørelsen.

Cookies og analyser

Nuuday og vores datterselskaber indsamler og gemmer oplysninger om brugen af ​​vores produkter og tjenester. Det inkluderer cookies, som kan bruges til at identificere din enhed. Brugsstatistikken skal give indblik i, hvor og hvordan vi i Nuuday kan forbedre vores service og produkter.

Applikationsidentifikatorer

Data, der overføres mellem systemer og applikationer internt i Nuuday, sker typisk gennem unikke applikationsidentifikatorer. Det kan være et nummer, der er relateret til din installationsadresse, et nummer, der tillader to systemer at sende data, der kommunikerer en handling, eller et brugernavn oprettet af slutbrugeren for at lette login i en Nuuday-service.

Opbevaring

Nuuday kan lokalt indsamle og gemme data på den enhed, du bruger, eller på interne eller eksterne (hostede) servere.
De data, der er gemt på dine egne enheder, kan fjernes ved at rydde din browser weblagring eller din applikations data cache.
Se Lagring af data og sletning.

'Personlig data'

Enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved hjælp af en ’identifikator’ som navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet på personen.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Forarbejdning'

Enhver handling eller et sæt af operationer, der udføres på personlige oplysninger eller på sæt af personoplysninger, også ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Begrænsning af forarbejdning'

Mærkning af gemte personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Profilering'

Enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Anonymisering'

Behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne henføres ikke til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Controller'

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger. I tilfælde hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Processor'

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Personoplysninger brud'

Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personlige oplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'Tredjepart'

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

'Modtager'

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, til hvem personoplysningerne offentliggøres, uanset om det er en tredjepart eller ikke. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i 4.5.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende L 119/33 rammebestemmelser for en bestemt undersøgelse i henhold til EU-lov eller medlemsstats lovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af ​​disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Samtykke'

Enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af den registreredess ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling er enig i behandlingen af hans eller hendes personoplysninger.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Genetiske data'

Personlige oplysninger om arvelige eller erhvervede genetiske egenskaber hos en fysisk person, der giver unikke oplysninger om fysiologien eller personens sundhed og som typisk sker på baggrund af en  analyse af en biologisk prøve fra den pågældende fysiske person.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Biometriske data'

Personlige oplysninger som følge af specifik teknisk behandling vedrørende fysiske, fysiologiske eller adfærdsmæssige egenskaber hos en fysisk person, som tillader eller bekræfter den unikke identifikation af den fysiske person, såsom ansigtsbilleder eller dactyloskopiske data.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Data vedrørende sundhed'

Personlige data relateret til fysisk eller psykisk sundhed hos en fysisk person, herunder levering af sundhedsydelser, som afslører oplysninger om hans eller hendes sundhedsstatus.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Tilsynsmyndighed'

En selvstændig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 L 119/34 DA Den Europæiske Unions Tidende 4.5.2016

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Berørt'

‘Berørt’ en tilsynsmyndighed, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, fordi: a) den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er etableret på den pågældende tilsynsmyndigheds medlemsstat b) de registrerede, der er bosat i den pågældende tilsynsmyndigheds medlemsstat, er væsentligt berørt eller sandsynligvis vil blive væsentligt påvirket af behandlingen eller c) der er indgivet en klage til den pågældende tilsynsmyndighed

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Grænseoverskridende handling'

betyder enten: a) behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med aktiviteter i virksomheder i mere end en medlemsstat af en registeransvarlig eller en forarbejdningsvirksomhed i Unionen, hvor den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er etableret i mere end en medlemsstat eller b) behandling af personoplysninger, der finder sted inden for rammerne af aktiviteterne i en enkelt etablering af en registeransvarlig eller en forarbejdningsvirksomhed i Unionen, men som i væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis vil påvirke de registrerede i væsentlig grad i mere end én medlemsstat.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Relevant og begrundet indsigelse'

betyder indsigelse mod et udkast til afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af denne forordning, eller om den påtænkte handling i forhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er i overensstemmelse med denne forordning, hvilket klart viser betydningen af ​​de risici, der er forbundet med udkastet til afgørelse med hensyn til grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for de registrerede og i givet fald den frie strøm af personoplysninger i Unionen.

Reference: Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner