Persondatameddelelse for brug af Telmores hjemmesider

Når du benytter Telmores hjemmesider, indsamler og behandler Telmore som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.
 
Denne persondatameddelelse, omfatter følgende internetdomæner: [Her skal Telmores relevante internetdomæner/hjemmesider opregnes].
 
I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.
 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter Telmores hjemmesider, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:
 • IP Adresse
 • Oplysninger om den terminal, som hjemmesiden besøges fra
 • Oplysninger om brugerens færden på og brug af hjemmesiden

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:
 • Vi behandler dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at kunne afvikle funktionerne på hjemmesiden. Vi behandler desuden oplysningerne for at kunne danne statistik over brugen af hjemmesiden, og for at kunne målrette relevant markedsføring til den enkelte bruger af hjemmesiden.
 
Den behandling der foretages med personoplysningerne:
 • Når du besøger Telmores hjemmesider, indsamler vi og behandler personoplysninger, som læses fra de ”cookies” eller andre sporingsteknologier, som ligger på din terminal.  Disse oplysninger gemmes til brug for de oplyste formål.
   

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til på Telmores hjemmesider.
 
Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service. I andre tilfælde er det, f.eks. i forbindelse med dit valg af anvendte cookies, valgfrit om du ønsker at afgive oplysningerne.
 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:
 • En berettiget interesse for Telmore til at kunne levere en brugbar hjemmeside, til at føre statistik i forhold til brugen af hjemmesiden og til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at Telmore i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun behandler almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.
 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

 • Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

 • Da vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til dette formål, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Gør du dette må vi derefter ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.
 

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 • Personoplysninger indsamlet på Telmores hjemmesider videregives til indholdsleverandører til hjemmesiden, herunder annoncenetværk og sociale medier.
 • Personoplysninger overlades desuden til Telmores databehandlere med henblik på drift af hjemmesiden.
   
Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:
 • En berettiget interesse for Telmore til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at Telmore i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun videregiver almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.

 
Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Telmore overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.
 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

 
Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.
Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:
 
Dansk version
 
English version
 

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Telmores hjemmesider, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice .
 
Denne persondatameddelelse er opdateret den 07-11-2019