Vilkår for Telmores
Tjenester og produkter

Her kan du finde abonnementsvilkårene for alle Telmores tjenester og produkter.
 
Vilkårene er en juridisk beskrivelse af de betingelser, der gælder for aftaler om levering af drift af Telmores tjenester (abonnementsaftaler).
 
Vilkårene er sammen med prislisten, produktbeskrivelsen og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og Telmore.
 
Telmores vilkår er delt op i tre dele, som alle gælder for din aftale med Telmore:
 
 • Generelle vilkår – de overordnede vilkår, som gælder for alle abonnementsaftaler.
 • Tjenestespecifikke abonnementsvilkår – de supplerende vilkår, som gælder for den tjeneste, som abonnementsaftalen omfatter.
 • Tillægsvilkår – som gælder for det produkt (abonnementsform) eller den tillægsydelse, du har valgt.

Generelle vilkår og mobilvilkår

VIGTIGT!
Vi har opdateret vores generelle vilkår. De nye vilkår (April 2021) gælder for dig, hvis du er:
 • Blevet tilmeldt som kunde d.27 april 2021 eller senere
 • Blevet varslet på mail eller brev om ændringer i dine vilkår

Vilkår for abonnementer på mobiltelefoni

Vilkår for abonnementer med Internet

Vilkår for Telmore Play

Tillægsvilkår for tillægsydelser og services

De vigtigste Vilkår for Telmores mobiltjenester – kort præsentation
 

I vilkårsdokumenterne kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Telmore. Vilkårene er sammen med prislisten og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og Telmore. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her:


Vigtige betalingsvilkår:
 

 • Telmores mobiltjenester er forudbetalt. Du skal indbetale, før du kan bruge tjenesten. Når du tilmelder dig, får du tildelt en personlig side og konto på Telmores hjemmeside, hvor du kan indbetale og følge med i dit forbrug.
   
 • Du skal betale forud med betalingskort over internettet.
   
 • Forbrugsafgifter for opkald mv. trækkes løbende fra din Telmore-konto inden for 24 timer efter forbruget har fundet sted – også selvom saldoen derved bliver negativ. Ved forbrug foretaget i udlandet kan der dog forekomme forsinkelser på helt op til 30 dage.
   
 • Det er din pligt at sørge for, at saldoen på din konto hos Telmore forbliver positiv. Hvis saldoen nærmer sig 0 kr., vil Telmore sende en e-mail til dig herom.
   
 • Du kan tilmelde dig saldokontrol, så din mobiltelefonforbindelse spærres for yderligere forbrug ved registrering af en saldo på 0 kr.
   
 • Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end 7 dage eller med mere end 200 kr., kan Telmore lukke helt eller delvist for din forbindelse.
   
 • Dit samtaleforbrug beregnes og takseres pr. påbegyndt minut. Læs mere i Abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester pkt. 3.
   
 • Læs mere om betalingsvilkår og Telmores lukkeret i Telmores Generelle Vilkår pkt. 12.


Andre vigtige vilkår:
 

 • Meddelelser mellem dig og Telmore sker elektronisk og via e-mail. Hvis du ændrer e-mail-adresse, skal du straks give besked til Telmore via elektronisk selvbetjening. Læs mere i Telmores Generelle Vilkår pkt. 10.
   
 • Som kunde hos Telmore hæfter du for betalingen for alle ydelser, som Telmore leverer i henhold til abonnementsaftalen - også hvis du har overladt mobiltelefonen eller SIM-kortet til andre. Du skal betale for opkald, sms og forbrug af mobildata, der sker fra din mobiltelefon samt for køb af indholdstakserede tjenester. Læs mere i Telmores Generelle Vilkår pkt. 2 og i Abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester pkt. 5.E.
   
 • Hvis du flytter eller får ny e-mailadresse, skal du give Telmore besked om din nye adresse. Læs mere i Telmores Generelle Vilkår pkt. 2.A. og 14.I.
   
 • Du kan opsige din abonnementsaftale med Telmore med 1 måneds varsel. Læs mere i Telmores Generelle Vilkår pkt. 17.
   
 • Ændring af priser og vilkår varsles normalt ved e-mail til dig og på Telmores hjemmeside. Læs mere i Telmores Generelle Vilkår pkt. 19.
   
 • Telmore skal videregive oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer, videregiver Telmore dog ikke oplysningerne. Læs mere i abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester pkt. 4.C.
   
 • Ved afsendelse af sms og mms overføres dit telefonnummer til modtageren. Dette gælder også, hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer. Telmore etablerer gratis permanent spærring for sms og mms, hvis du ønsker det. Læs mere i Abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester pkt. 5.C.
   
 • Dit mobilabonnement giver dig adgang til at benytte Telmores mobildatatjenester. Dit forbrug af mobildata afregnes som udgangspunkt pr. dag (dato), hvor du sender eller modtager data, f.eks. når du bruger internet og mail eller henter Apps og opdateringer. Du kan alternativt bestille en pakke med frit dataforbrug til en fast pris. Læs mere i Abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester pkt. 2 og 6.
   
 • Hvis du mister dit SIM-kort, skal du straks give Telmore besked herom, så dit nummer kan blive spærret (telefonnummer 70 21 85 00). Hvis ikke du melder kortet stjålet, hæfter du for eventuelt misbrug af telefonen op til 8000 kr. Læs mere i Abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester pkt. 7. 
   
 • Læs også tillægsvilkårene for de produkter og tillægsydelser, som aftalen omfatter. Deri findes vigtige vilkår – fx om særlige forhold for den abonnementsform, du har valgt.
   
 • Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene i vilkårsdokumenterne gælder i deres helhed for aftalen mellem Telmore og dig som kunde.