Information om behandling af dine personoplysninger


Persondata er enhver oplysning uanset form, der kan relatere sig til dig.
 

1.Dataansvarlig

Dataansvarlig i forhold til de oplysninger, der indsamles i ansøgningsprocessen i TDC Telco ApS: TDC Telco ApS, Telegade 2, 2630 Taastrup, cvr.nr. 27965342.
 

2.Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i TDC:

Advokat Anne Baandrup er DPO for TDC Group
Kontakt: TDC A/S
Att. Anne Baandrup, DPO
Teglholmsgade 1
0900 København C
 
Email: anbaa@tdc.dk

3. Formålet og retsgrundlaget med behandlingen

Oplysningerne du giver, afgives frivilligt, men er nødvendige for at kunne komme i betragtning til en stilling i TDC, da formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen, og finde den bedste kandidat ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer.
 
Kun almindelige oplysninger:
Du opfordres til kun at give TDC almindelige oplysninger (f.eks. oplysninger om navn, adresse, uddannelse, tidligere ansættelse og øvrige kvalifikationer) i forbindelse med din ansøgning. TDC kan behandle sådanne oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f.
 
Følsomme oplysninger:
Ifølge lovgivningen kræver det samtykke at behandle oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.
 
TDC har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved indtastning eller uploading af disse samtykke til, at oplysningerne kan registreres, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a.

Cpr.nr.
TDC benytter sig af elektronisk signering via e-boks til underskrift af en evt. ansættelsesaftale. Hvis du får jobbet, vil du derfor af din leder blive bedt om at oplyse dit cpr.nr., idet TDC skal bruge dette for at kunne sende din ansættelsesaftale til e-boks, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. TDC behandler i øvrigt cpr.nr., hvor dette oplyses af dig i eksamensbeviser, CV etc., jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Foto
I forbindelse med ansættelsessamtalen kan TDC tage et pasfoto af dig til brug for udarbejdelse af et TDC Group Id-kort. Id-kortet vil du få udleveret ved din ansættelse og vil altid skulle bæres synligt. Fotoet på Id-kortet er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre entydig identifikation af de personer, der bevæger sig rundt i TDC Groups bygninger, og sikre at uvedkommende ikke får adgang.
 

4. Modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er
involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. lederen af jobbet samt de HR-medarbejdere, der er
knyttet til jobopslaget. Hvis du ansættes til stillingen, vil dine nærmeste kolleger efter ansættelsesaftale er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssig erfaring, hvis det er relevant.


Hvor der indhentes referencer, vil du forinden disse indhentes blive informeret om, hvem der vil
blive taget kontakt til, ligesom du vil kunne blive bedt om at angive referencer.
 
Databehandler: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, cvr.nr.14773908.
 

5. Sociale medier

TDC gør ikke systematisk brug af sociale medier såsom Facebook og Linkedin, men bruger dem, hvor det vurderes relevant for at skaffe information om kandidatens egnethed.
 
Hvis du har offentliggjort oplysninger om dig selv på nettet i åbne profiler, kan TDC benytte oplysningerne i rekrutteringsøjemed, så længe oplysningerne er legitime og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen.
 

6. Opbevaring og sletning af dine oplysninger

I rekrutteringsfasen opbevarer TDC oplysninger om dig. Bliver du ikke ansat i jobbet og foretager du ikke ændringer heri, slettes dit CV og din ansøgning automatisk senest 6 måneder efter afslagsdatoen. Du kan bede os slette oplysningerne inden ved at rette henvendelse til HR-afdelingen hos TDC.  

7. Dine rettigheder

Som ansøger har du efter databeskyttelsesforordningen en lang række rettigheder i forhold til den behandling, som TDC foretager af dine oplysninger. Disse rettigheder oplistes nedenfor:
 
Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger TDC behandler om dig samt en række øvrige oplysninger.
 
Berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
Sletning
Du kan få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrist på et halvt år indtræder.
 
Begrænsning
Du vil i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Indsigelse
Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse med vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Dataportabilitet
Du har ligeledes ret til under nogen givne omstændigheder at modtage (få transmitteret) dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt hvis det er muligt at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.
 
Hvor læser du mere om dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk
 
Hvordan gør du, hvis du vil bruge dine rettigheder:
Kontakt:
 
TDC A/S
HR Services
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J eller
hrhelpdesk@tdc.dk

8. Klage

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til:
 
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
 
Vi anbefaler dog, at du altid først drøfter en uenighed med HR Services.
 
 

COOKIES

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du surfer videre på hjemmesiden, går vi ud fra at det er ok med dig.
Læs vores cookieinformation og persondatameddelelse.