Telmore Logo
Har du tabt eller på anden måde mistet din mobiltelefon, skal du straks spærre SIM-kortet, for at begrænse evt. misbrug mest muligt. Du hæfter jf. lov om visse betalingsmidler for misbrug, foretaget før, du har spærret SIM-kortet, og hertil skal det bemærkes, at udlandsforbrug kan være længere tid om at blive takseret på din TELMORE konto.

Læs mere om "Lov om betalingsmidler" § 11 stk. 2-4 i TELMOREs abonnementsvilkår

Sådan spærrer du dit SIM-kort
Hvis du ringer fra din mobil i udlandet til en telefon i Danmark:
 • Du betaler prisen på opkald til Danmark fra det pågældende land inkl. opkaldsafgift.
 • Modtageren betaler ikke noget.
Hvis du ringer fra din mobiltelefon i udlandet til en telefon i et andet land end Danmark:
 • Du betaler prisen på opkald til den zone, hvori det pågældende land ligger.
 • Modtageren betaler ikke noget.
Hvis du modtager opkald i udlandet på din mobil fra en telefon i Danmark:
 • Personen i Danmark betaler den danske samtalepris for at ringe til en dansk mobiltelefon i Danmark.
 • Du betaler zone-prisen i det pågældende land for at modtage opkald fra Danmark.
Hvis du ringer fra din mobil i udlandet til et fastnetnummer i udlandet:
 • Du betaler prisen, fra det land du opholder dig i til den pågældende zone, som modtagernummeret kommer fra.
Hvis du modtager opkald i udlandet på din mobil fra et fastnetnummer i udlandet:
 • Fra fastnetnummeret betales landets udlandspris til Danmark
 • Du betaler prisen for modtagelse af opkald i den zone, som du befinder dig i.
Hvis du modtager opkald på din mobil i udlandet fra en dansk mobiltelefon i udlandet:
 • Den mobiltelefon, som foretager opkaldet, betaler prisen som vedkommendes mobilselskab tager for kald fra udlandet til Danmark.
 • Du betaler prisen for modtagelse af opkald i den zone, som du befinder dig i.
Hvis ubesvarede opkald på din mobil viderestilles til din TELMORE-Svar, når du befinder dig uden for EU, Grønland og Færøerne:
 • Du betaler prisen for modtagelse af opkald i den zone, som du befinder dig i, samt for at opkaldet sendes videre til beskedcentralen i Danmark.
Rejser du uden for EU, Grønland eller Færøerne, betaler du for viderestilling til din telefonsvarer. Rejser du inden for EU eller til Grønland eller Færøerne, betaler du ikke for viderestilling til din telefonsvarer.

Rejser du uden for EU, Grønland og Færøerne og ønsker at undgå disse udgifter, kan du slette viderestillingerne til din TELMORE Svar, mens du er af sted. Dette gøres ved at taste følgende på mobiltelefonen:

Slette viderestillingerne til din TELMORE MOBILSVAR:

firkant firkant 002 firkant løft rør

Ønsker du ikke at modtage opkald på din mobiltelefon i udlandet? Viderestil alle opkald direkte til din telefonsvarer ved hjælp af nedenstående kode. Det er vigtigt, du aktiverer denne viderestilling, mens du endnu er i Danmark.

Viderestil alle opkald:

stjerne stjerne 21 stjerne nr. der ønskes viderstillet til firkant løft rør

Slå viderestilling fra:

firkant firkant 21 firkant løft rør

BEMÆRK, du kan også anvende menupunktet "omstilling/viderestilling" på selve telefonen til at aktivere og deaktivere viderestilling til telefonsvareren. Ved annullering af viderestilling skal du dog undlade at vælge "annuller omstilling for ALLE taleopkald", da dette medfører deaktivering af en Ubetinget viderestilling og dermed ikke den almene viderestilling. Du skal i stedet "annullere omstillingen" for hver af de betingede viderestillingsmuligheder ("ved optaget", "ved intet svar", "ved ingen forbindelse" og "ved ingen kontakt").
Når du bruger din mobiltelefon i udlandet, så gør du det ved at roame. At roame betyder, at du bruger et udenlandsk teleselskabs forbindelse til at ringe op med.

TELMORE bruger samme roamingaftaler og priser som TDC Mobil har med teleselskaber i udlandet. TELMORE tager forbehold for pris- og kursændringer i TDC Mobil's aftaler. Listepriserne er vejledende, og TELMORE kompenserer ikke ved eventuelle ændringer.

Se TELMOREs roamingpriser
Rejser du med færge så som DFDS, Stenaline eller lign. i udlandet, kan du opleve, at rederiet benytter en privat operatør, der ikke er omfattet af TELMOREs roamingpriser samt EU-tariffen. Få oplyst priser på opkald fra færger via dette link.

Hvis du befinder dig nær kyster eller andre steder med manglende dækning, kan du også her risikere at din telefon hopper på en satellitforbindelse. Vær derfor opmærksom på at benytte de udenlandske operatører vi samarbejder med, så du undgår dyre satellitopkald.

Satellitforbindelser:

Har du brug for at telefonere steder uden dækning, kan du anskaffe dig en satellittelefon. Bemærk, at priserne for brug af satellittelefon og forbindelse er meget dyrere end standard udlandstelefoni. Se priserne på ovenstående link.
 
Når du ringer fra udlandet, kan du selv vælge, hvilket selskab du vil roame på. At roame betyder, at du bruger et udenlandsk teleselskabs forbindelse til at ringe op med. Vær dog opmærksom på, at i fx USA og Asien benyttes et andet netværk end i Europa. Tjek hjemmefra, om netværket er GSM 1900 og dermed kræver en triband mobiltelefon frem for de mere almindelige dualband telefoner. Når du er i udlandet, kan du sætte din telefon til at søge efter operatører (fremgangsmåden er beskrevet i telefonens brugsvejledning). Derefter vælger du selv operatør. Husk at tænde din telefon, når du kommer hjem, og vælg TDC's net.

Automatisk roaming

Hvis din mobiltelefon er indstillet til automatisk roaming/netværkssøgning (de fleste mobiltelefoner står som standard på automatisk netværkssøgning - se i mobilmanualen), vil mobiltelefonen automatisk selv søge efter den operatør med bedst dækning, der hvor du befinder dig.

Manual roaming

Du skal indstille din mobiltelefon på manuel roaming/netværkssøgning (ikke alle mobiltelefoner kan indstilles til manuel roaming - se i din mobilmanual). Når du vælger manual roaming/netværkssøgning, vil din mobiltelefon søge efter de operatører, der har den bedste dækning der, hvor du befinder dig. De operatører, som mobiltelefonen finder, vil blive vist i displayet i tilfældig rækkefølge, og du kan nu vælge den ønskede operatør. Du kan altid skifte til en anden operatør, dog ikke midt i en samtale.

Bemærk: Manuel netværksøgning kan evt. afhjælpe dækningsmæssige problemer, hvis man skifter til en anden operatør/et andet netværk.
Hvis du opholder dig i nærheden af Danmarks kystområder eller grænser til andre lande, kan du med automatisk netværkssøgning opsat på din telefon risikere, at telefonen skrifter til en udenlandsk operatør (svensk, tysk mv.). Det kan du undgå ved at indstille din telefon til MANUEL netværkssøgning.
Når du foretager opkald fra udlandet til Danmark, skal du altid huske at taste 0045 eller +45 foran telefonnummeret. Derfor er det en god idé at taste +45 eller 0045 foran alle danske telefonnumre, du gemmer i din telefonbog på din mobiltelefon.

Bemærk venligst, at opkald eller sms til et nummer med forkert forvalgskode (fx 00 eller bare + foran selve nummeret) vil blive takseret som "sms til udlandet" selvom du er i Danmark, da 00/+ angiver, at der er tale om et opkald/en sms til et udenlandsk nummer (00/+ er nemlig forvalgskoden foran diverse landekoder, som fx +45/0045 for Danmark).
Når du er i udlandet og vil aflytte din telefonsvarer, skal du bruge den adgangskode, du valgte, første gang du ringede op til telefonsvareren. Er det første gang, du ringer op til din telefonsvarer, så er adgangskoden 1234. Se også hvordan du undgår at betale for viderestilling eller modtagelse af opkald i udlandet under "Sådan undgår du at betale for opkald i udlandet".

Bemærk: Det koster dobbelt udlandstakst for ikke-besvarede opkald, hvis de stilles videre til din telefonsvarer, mens du er i et land uden for EU (gælder ikke Grønland og Færøerne). Du betaler nemlig både for at modtage opkaldet, og for at opkaldet sendes tilbage til beskedcentralen i Danmark. Du kan undgå dette ved at viderestille alle opkald direkte til telefonsvareren (ubetinget viderestilling) eller ved at slå telefonsvareren fra. Det er vigtigt, at du aktiverer "ubetinget viderestilling", mens du endnu er i Danmark.
Ring til telefonsvareren - husk at du skal taste +45 foran nummeret.

Når du bliver bedt om at indtaste nummeret på den, som du vil lægge en besked hos, indtaster du dit eget mobilnr. og afslutter med firkant .
Mens du hører din velkomsthilsen taster du igen firkant .
Herefter taster du din personlige adgangskode og afslutter med firkant .
Når du kommer hjem til Danmark, skal du huske at tænde din mobiltelefon, så den registreres på det danske GSM-net. Glemmer du at tænde mobiltelefonen, vil alle opkald til din telefonsvarer blive takseret, som hvis du befandt dig i udlandet.
Vær opmærksom på, at opkald foretaget i udlandet kan være forsinket op til flere uger, før de registreres på din TELMORE-konto. Det skyldes, at det er meget forskelligt, hvor ofte de udenlandske teleselskaber videresender disse informationer til os.
Registrering af udenlandsopkald sker således ofte i samlede portioner.
TELMORE anbefaler derfor, at du tanker lidt ekstra taletid på din TELMORE-konto, inden du tager af sted til udlandet. Har du ikke dækning på din konto for opkald foretaget i udlandet, således at din saldo er negativ i mere end 7 dage eller med mere end 200 kr. lukkes din konto, indtil saldoen igen er positiv.

Bemærk: Ved lukning af din telefon eller blokering af udgående opkald og sms kan TELMORE ikke garantere genåbning, når din telefon er på udenlandsk net.
Prisen for at sende sms'er fra udlandet afhænger af, hvilket land du befinder dig i. Det koster ikke noget at modtage sms i udlandet.

Bemærk, at "modtager-nummeret" ikke altid angives i oversigten over dit forbrug i forbindelse med sms sendt fra udlandet, men i stedet angives nummeret på sms-centralen : 40390999.

Husk at Ubegrænset sms og mms ikke gælder beskeder sendt til og fra udlandet. Du betaler derfor gældende takst for denne type sms-beskeder.

Når du sender en sms, afregnes du pr. styk (160 tegn). Bemærk, at særtegn som fx ü kan fylde op til 93 tegn.

Se priserne for at sende sms i udlandet
Sender du en mms fra udlandet, koster det almindelig mms takst samt en lokal GPRS-pris for at sende beskeden. Det vil sige, at en afsendt mms fra udlandet takseres både som mms (indland) og Data/mms foretaget i udlandet. Det koster også penge at modtage mms'er. Når du sender eller modtager en mms, svarer det til, at du bruger data i udlandet.

Læs mere om i hvilke lande, du kan bruge mms, og se GPRS roaming takster for afsendelse og modtagelse af mms i udlandet.
Se priser (med forbehold for prisændringer).

Undgå en unødigt stor regning hvis du har din telefon med til udlandet. Har du en Sony Ericsson-telefon, anbefaler vi, at du tjekker mms-indstillingerne på den for at sikre, at din telefon IKKE er opsat til automatisk at downloade mms. Telefonen bør stå til "spørg ved roaming. Dette ændres under følgende menupunkter: "Meddelelser"--> "Indstillinger" --> "mms" --> "Overfør automatisk". Sidste menupunkt skal ændres til "spørg v. roaming". Hvis du har problemer med at ændre indstillingen, kontakt da vores kundeservice på tlf. 7021 8900.
Du har mulighed for at benytte GPRS i en række lande i Europa og i dele af Asien.
Se komplet liste

Det er en god idé at tjekke priserne for data i det land, du skal besøge. Selv en kort e-mail kan koste overraskende meget. I Danmark koster data 5 kr. pr. MB. I udlandet kan prisen fx være 115 kr. pr. MB. og endnu mere, hvis du har mange små up/downloads. De udenlandske operatører takserer nemlig pr. up/downloadsession; dvs. de samler ikke flere små sessioner i én taksering, som vi gør herhjemme, og eftersom der takseres pr. påbegyndte 50 Kb, vil mange små sessioner hurtigt blive dyrt.

Surfer du fx rundt via din mobil browser, betaler du "pr. loaded" side og ikke samlet for hele sessionen; dvs. du betaler pr. klik, og selvom der er tale om en lille datamængde pr. session, vil du blive takseret pr. påbegyndte 50 Kb. pr. klik.

Tjek altid gældende priser, før du tager afsted
Ønsker du at tjekke e-mails i udlandet via mobiltelefonen, anbefaler vi at det sker manuelt. På visse mobiltelefoner sættes e-mail klienten op med et søgeinterval (fx 1 gang i timen), så der automatisk tjekkes for indkomne e-mails. Dette automatiske tjek beregnes i forhold til den mængde data, der overføres til telefonen, og dette pr. session (se punktet ovenfor). Er du i udlandet, pålægges endvidere opkalds- og roamingafgift og i nogle tilfælde et minimumsbeløb for overførte data.

Vi anbefaler derfor, at du slår funktionen for automatisk kontrol af nye e-mails fra på din mobiltelefon. Så undgår du uhensigtsmæssige og dyre opkald, specielt når du er i udlandet.

Bemærk, at du takseres pr. tjek (up/downloadsession), og selvom der ikke har været nogen mails at hente, vil mailklienten alligevel generere et lille up/download for ”søgningen", og dette kan blive dyrt, da du bliver takseret pr. søgning og pr. påbegyndte 50 Kb.

VIGTIGT: Hvis du er tilmeldt mms, kan e-mailklienten generere "søgninger", selvom du ikke er tilmeldt GPRS, og her vil du også blive takseret for "pr. søgning", selvom der ikke hentes nogen mails. Vi anbefaler derfor igen, at du slår funktionen for automatisk kontrol af nye e-mails fra på din mobiltelefon.
Du skal være opmærksom på, at udenlandske Telekort og "ring gratis servicenumre" i udlandet som udgangspunkt ikke er gratis eller "billige" for danske mobilkunder. Det anbefales, at du nærlæser informationsmaterialet om den pågældende service, før du bruger den. Kontakt evt. udbyderen af telekortet eller gratis servicen for yderligere information.
Alle kunder, der har tilmeldt sig TELMORE efter 3. december 2007, er automatisk tilmeldt udlandstelefoni, med mindre de aktivt har afmeldt servicen.

Du kan altid tilmelde dig udlandstelefoni. Det gør du på tilmeldingssiden for udlandstelefoni. Er du i tvivl, om du er tilmeldt, kan du se det under Mit abonnement på Mit TELMORE.
Har du købt en branded telefon ved et andet teleselskab (fx 3 eller Telia ) skal du være opmærksom på, at telefonen evt. skal de-brandes, inden du tager den med til udlandet. At telefonen er "branded", betyder, at telefonen er låst til forhandlerens opsætninger og specielle software. Det er ofte tilfældet med telefoner fra 3 (hvor der er et 3-logo på selve telefonen).

En telefon der er branded til et andet teleselskab, har opsætninger og programmer, som TELMORE ikke understøtter, og som kan give uønskede dataopkald og forsøg på at hente mms'er i udlandet..

TELMORE anbefaler, at du undlader at tage en branded telefon med TELMORE-SIM-kort med til udlandet, før den er de-branded, da vi ikke kan sikre dig mod evt. tidligere opsætninger af mailklient, hotmailklient mv., der evt. forsøger at hente data og mms fx hvert 10. minut.

Kontakt venligst forhandleren af telefonen for at få denne de-branded. Bemærk, at der kan være omkostninger forbundet med en de-branding, og at disse ikke dækkes af TELMORE.
Vær opmærksom på, at enkelte udenlandske operatører takserer for "ubesvarede opkald" (bl.a. flere amerikanske). Det betyder, at hvis du ikke besvarer et opkald, mens din telefon er tændt på et udenlandsk netværk, kan du blive takseret for det ubesvarede opkald.

Det kan du undgå ved at slukke telefonen, når du ikke bruger den.

Ovennævnte forudsætter selvfølgelig, at du har de-aktiveret al viderestilling.
Vidste du, at du kan spærre for databrug i udlandet? Så kan du roligt tage til udlandet uden at være bange for at komme til at betale en dyr MB-pris med udlandstakst. Du kan stadig ringe og sende sms’er til og fra udlandet, selvom du spærrer for data. Du kan til- og afmelde dig Data i udlandet på Mit TELMORE under Mit abonnement.

Før du rejser ud, skal du huske at tjekke, om din mobiltelefon kan benyttes i det land, du rejser til.
Alle mobiltelefoner købt i Danmark understøtter som minimum netværkene GSM900 og GSM1800, da det er de to netværk, vi bruger i Danmark.

I Nord- og Sydamerika anvendes netværket GSM1900 og i nogle Sydamerikanske lande anvendes ligeledes netværket GSM850. Det betyder, at din telefon skal være en såkaldt triband eller quadband mobil for at kunne bruges i disse verdensdele.

I Japan og Sydkorea skal din mobil som minimum understøtte 3G for at kunne benyttes.

Hvis din mobil ikke understøtter det anvendte netværk, er det desværre ikke nok at være tilmeldt udlandstelefoni, da det er selve mobilen, der ikke virker.

 

Herunder kan du slå et land op, og under ”Netværk” se hvilke GSM-netværk, der bruges i det pågældende land.

Du kan også slå din telefon op på det amerikanske website GSM Arena. Søg din mobilmodel frem i søgefeltet øverst til højre og se hvilke netværk din telefon understøtter under ”General”. Bemærk: Står der ”US version” ved nogle af de understøttede netværk, er dette kun netværk, telefonen understøtter, hvis den er produceret i USA.

Se om din mobil understøtter det rigtige netværk på GSM Arena

TELMORE.dk bruger cookies

Luk x

Cookie logo - telmore.dk anvender cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. TELMORE.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på TELMORE.dk
Kundeservice - bliv ringet op VIL DU RINGES OP MED ET GODT TILBUD?

x

etellerandet-X-Webfrontend_tom_or_nonexist-tlmsat03.live.dk.telmore.net-tlmcms02.live.dk.telmore.net- hasLoggedIn: